POLITIKK

Temaer

img

Det vil oppstå mange forskjellige temaer som vi som samlet befolkning må løse, helst på lokale plan.

Vårt hovedmål er innføringen av Direkte Demokrati og videre felles mål om å skape et helhetlig friskt samfunn.

 

Et helhetlig friskt samfunn har følgende karaktertrekk:

1. Alle nødvendige resurser er tilgjengelig for alle.
2. De fundamentale menneskelige behovene kan dekkes for alle.
3. All matproduksjon er ren, trygg og naturlig (helst lokal og økologisk).
4. All industri og produksjon er bærekraftig og naturlig.
5. Byene er fylt med matlandskap og vegetasjon.
6. Optimal helse er oppnåelig for alle (tilgjengelig resurser, kunnskap og hjelp).
7. Majoriteten av befolkningen har balansert fysisk og psykisk helse.
8. En balansert vekst innen økonomi og deling.
9. Teknologi utvikler seg i balanse med naturen og trygge verdier.
10. Opprettholdt harmoni mellom mennesker, dyr og naturområder.
11. Jorden, vannet og luften er rene og hellige.
12. Familie er hellig og beskyttet av støttegrupper (community).
13. Balansert respekt mellom det Feminine og Maskuline.
14. De fundamentale menneskerettighetene følges av alle grupper (community).

 

Politiske temaer er befolkningens utfordringer som skal løses av befolkningen best mulig. Vårt formål som parti er ikke å love noen løsninger, men å skape en platform hvor befolkningen selv kommer frem til de beste løsningene. Hovedfanen i kjærlighetspartiet er å innføre et ekte demokrati hvor vi benytter systemer for dynamisk og aktiv folkestemme. Det vil si at vi ikke lenger gir makten til politikere, representanter eller partier, men tilbake til hele befolkningen. På denne måten kan alle få sin stemme hørt og korrupsjon ikke lenger blir mulig. En gruppe dedikerte mennesker jobber for å utforme detaljene for hvordan dette systemet kan fungere slik at det blir både enkelt å bruke for alle, sikkert og ryddig.

img

Fri vilje

 

Grunnlaget for denne type ekte demokratisk system er at alle beholder frihet over sitt eget liv, og at vi lar hverandre stort sett være i fred. Ingen kan tvinge noen til noe, eller begrense noen fra ytre sin frie vilje over sitt eget liv.

Systemet burde gjøre det mulig for befolkningen å styre bedre hva deres egne skattepenger går til, og være aktivt med i alle avgjørelser.

En universell lov som ligner litt på kardemomme-loven: Man skal ikke plage andre, man skal være grei og snill, og for øvrig kan man gjøre hva man vil.

 

img

Likeverd

Hver person får en lik stemme og kan opprette saker/prosjekter. De beste forslagene for å løse lokale/regionale utfordringer får anerkjennelse gjennom stemmer, og alle som ønsker kan bidra med sine ferdigheter og resurser.

Lokalbaserte saker kommer opp på forsiden for alle i samme område og kan stemmes på. De som ikke pårøres av saken/prosjektet kan stemme som utenforstående. Utenforstående stemmer blir ikke avgjørende for om saken/prosjektet gjennomførelse, kun de pårørte avgjør for seg.

Alle forslag må gå i tråd med menneskerettigheter, grunnloven og respekt for alt liv. Hver ny sak/prosjekt som opprettes må gjennom en rekke dokumentasjoner for å sikre at det er godt gjennomtenkt og svart på mange spørsmål før det legges ut.

img

Med hjerte for detaljer

Regnskap for hver enkel region og kategori i landets økonomi burde være enkelt å forstå og tilgjengelig i ytterligere detalj for hver person å utforske. Hvis noe blir gjennomført på en måte som ikke er tilfredsstillende kan det enkelt opprettes en offentlig merknad, med mulighet for ideer for å løse det. Ideene kan da få stemmer og ved nok stemmer bli anerkjent som et verdig tiltak/endring. Lokale saker løses på lokalt nivå om det kan.

Landets rikdom (GDP) blir da målt i faktisk nyttige resurser, god helse, bevart natur, glede og økt levestandard for alle.