TIDEN HAR KOMMET FOR SYSTEMSKIFTE I NORSK POLITIKK:

Direkte Demokrati

Hvis et demokrati skal tjene folket – må folket ha den reelle makten, samt helhetlig forståelse i de debatter de skal være med å avgjøre.

DU er kjærlighetspartiets viktigste bidragsyter

img
1000
Underskrifter så langt