Forfatter: Anders

Kjære venner

Vi trenger en fullstendig kursendring. Og det er nå når så mange snakker om ‘systemendring’ – at tiden inne for å gjøre det. Det er ingen annen utvei, og det er ingen andre som kommer til å gjøre det for oss.