Ta tilbake hjemlandet

Tiden har kommet for befolkningen å ta tilbake landet. I et ekte demokrati har befolkningen den reelle Makten, og vi burde alle vite at systemet vi har akseptert i hundrevis av år IKKE har fungert slik. Vi har akseptert at en liten gruppe mennesker tar avgjørelser for folket, og mange ser klart at dette ikke er optimalt. Det kan hende denne styreformen med partier og representanter var nyttig en tid, men med hastigheten verden utvikler seg i nå må vi ha en mer dynamisk måte å styre landet på, nemlig Direkte Demokrati.

Et samfunn med en aktivt engasjert befolkning og nok kjærlighet i grunnmuren klarer fint å lede seg selv. Når systemet vi bruker er rettferdig og sikkert kan alle stemmer bli hørt, og ideene som faktisk er gode vil få medvind.

Det neste steget for Norge er et systemskifte til Direkte Demokrati i likhet med hva Sveits har, og en ny grunnlov som gir Makten til befolkningen samlet. Vi har faktisk sjansen til å gjøre ytterligere forbedringer på systemet som gjør at Norge blir et historisk eksempel på hvordan det kan gjøres riktig.

I arbeidet vårt fremover er det godt å huske at Landet ikke tilhører noen. Vi tilhører landet, og er heldige nok til å kunne kalle det vårt hjem. Det er opp til oss å ta godt vare på Landet og hverandre. Det er vårt ansvar å sørge for at naturen er ren og at vi har nok ressurser for de neste 7 generasjonene. Det er opp til oss å skape et helhetlig friskt samfunn – Les mer.

Hånd i hånd med forståelse og kjærlighet for hverandre kan vi få til dette med glans. Når alle bidrar blir dette enklere og vi kan sikre overflod for alle.

Alle har unike ferdigheter og gaver som verden trenger. Vi kan skape et samfunn hvor alle kan få utfylt sine hjertedrømmer. Samtidig må vi stå sterke sammen å si NEI til tiltak som ikke tjener naturen og menneskehetens beste. Prosjekter som har økonomisk motivasjon alene har tendens til å glemme at det er mye mer i verden som har verdi. Det er nok eksempler på at finansielle fristelser har påvirket politikere til å ta kortsiktige avgjørelser som ikke tjener befolkningen. Tiden er inne for å få en slutt på korrupsjon og folkesplittelse.

Tiden er inne for å forene oss og ta tilbake vår suverenitet. Den eneste sanselige løsningen vi har funnet er et aktivt Direkte Demokrati med ny grunnlov – Les mer.