Kjære venner

Fordi den verden vi alle ønsker oss er så milelangt unna den verden vi lever i, og fordi det eksisterende systemet med dagens folkevalgte ikke viser tegn til å ha forståelse nok – eller vilje til å løse problemene – har vi valgt å gå sammen for å skape den endringen vi alle vet må skje.

Det er for mange som sliter, er syke og har det vondt. Det er for mange liv som går tapt. For mye natur som går til spille.

1 av 15 Nordmenn går på reseptbelagt anti-depressiva (1), og antall unge uføre i Norge er doblet siden 2013 (2) . På verdensbasis har vi mistet 75% av viltlevende dyrebestander siste 50 år (3), og det antas å være mer plast enn fisk i havet innen 30 år (4). Det hevdes av naturvernforbundet at bare i Norge har vi mistet ca 90% av inngrepsfri natur siste 100 år.

Hva i all verden skal være igjen til våre etterkommere?

Utviklingen går for fort i feil retning, og vi har ikke tid. Alt koker ned til systemet og spillereglene vi har – som skal sørge for velferd, rettferdighet, helse, miljø og balanse – men som ikke gjør det.

Vi trenger en fullstendig kursendring. Og det er nå når så mange snakker om ‘systemendring’ – at tiden inne for å iverksette. Det er ingen annen utvei, og det er ingen andre som kommer til å gjøre det for oss.

«Opprop for systemendring» er navnet på et leserinnlegg som ble publisert i en rekke store aviser i sommer. Bak innlegget står 75 kjente navn, deriblandt flere kjente professorer, forskere, kunstnere, skuespillere, prester, offiserer, aktivister, og tidligere politikere.med flere.

La oss nevne noen av de:

Hege Skarrud som er leder i Attac Norge

Tidligere helseminister Werner Christie

Sigvart Dagsland

Thomas Hylland Eriksen, en av norges mest anerkjente sosialantropologer og forskere

Høyesterettsdommer Ketil Lund

Tidligere justisminister Wenche Frogn Sellæg

Skuespiller Ane Dahl Torp

Legendariske lyriker Jan Erik Vold

Grunnlegger av ‘Framtiden i Våre hender’ Erik Dammann

Hva det Norske samfunnet trenger akkurat nå er en instans som klarer å samle alle som jobber for systemendring, og gjennom disse nå ut til befolkningen. ‘Kjærlighet’ er noe alle har et forhold til og skjønner hva er, og det er noe vi alle kan samles rundt. Derfor har vi valg navnet Kjærlighetspartiet.

Vårt forslag

Hvis et demokrati skal tjene folket – må folket ha den reelle makten. Gjennom en grunnlovsendring som bestemmer at vår styreform skal være et ‘direkte demokrati’ kan vi overføre den reelle makten til folket. Dagens parlametariske system med partipolitikk, der stortinget har den reelle makten vil da opphøre. Direkte demokrati er ingen ny ide, men har vært gjeldende styreform i Sveits siden 1848. Sveits’ politiske system er kjent som verdens mest veldrevne demokrati. Modellen i Sveits er ikke perfekt, men kan enkelt videreutvikles.

Det betyr i praksis at i stedet for at folk stemmer på hvem som skal sitte med makten i 4 år, kan folket heller stemme frem hvilke saker som skal jobbes med, eller hvilke endringer som skal gjennomføres. I et system der de menneskene som velges ut til å representere fellesskapet kan samles rundt en utfordring – med utelukkende mål om å finne løsningen. I et system der folket har fullstendig innsyn, og siste ord i alt som skal skje.

Når folket har den reelle makten – i stedet for noen få mennesker på stortinget – så klarer vi å løse disse problemene sammen.

Dette er hva vi skal jobbe for. Og i stedet for politikere – kan vi kalle oss representanter for fellesskapet – med en eneste oppgave: Å sørge for at alle mennesker, og all natur blir ivaretatt på best mulig måte.

Hvordan kan dette realiseres

Vi behøver en grunnlovsendring slik at makten blir overført til folket. For å få til dette trenger vi ett, eller flere partier som sammenlagt utgjør et flertall i befolkningen som går inn for en slik endring. Vi vet at noen partier allerede er åpne for en slik endring. I tillegg er det mange miljøer med tusenvis av mennesker som arbeider mot samme formål. Vi må bygge broer mellom disse.

For at Kjærlighetspartiet skal kunne delta politisk i Norge trenger vi aller først din signatur på et skjema. Og vi trenger så mange som mulig som hjelper oss med å samle inn underskrifter. Det krever ingen medlemskap, og ingen forpliktelser. Alt det krever er at disse signaturene kommer på rett skjema og sendes inn til oss.

Vi trenger 5000 signaturer innen 15.Desember, slik at vi kan sende disse inn til Partiregisteret – som må ha samtlige fysiske signaturer i hende innen 31.12.20.

Her kan du laste ned signaturskjema

Vi er mange i teamet bak Kjærlighetspartiet, og vi kommer til å jobbe iherdig fremover med folkeopplysning for å spre kunnskap om hvorfor denne endringen er nødvendig, og legge fram forslag til løsninger.

Husk at de eneste løsningene som blir gjennomført, er de vi blir enige om i fellesskap.

Alt godt

Lars Eriko

artist og med-grunnlegger av Kjærlighetspartiet

kilder:

  1. reseptregisteret.no (søkefunksjon)
  2. https://forskning.no/arbeid-ntb/flere-unge-blir-ufore/1714636
  3. https://www.cbsnews.com/news/endangered-species-animal-population-decline-world-wildlife-fund-new-report/
  4. https://www.futureagenda.org/foresights/plastic-oceans/

Related Posts